خدایا!!!

خدایا!!!
دلمو خیلی ها شکستن
دیگه تحمل ندارم.
شب بیا باهم بریم سراغشون
من نشونت میدم.
تو یکی یکی ببخششون......


برچسب‌ها: سری عکس های عاشقانه بسیار زیبا, عکس های عاشقانه, عکس رمانتیک, نمایش احساس با عکس, عاشقانه
[ دوشنبه بیستم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 20:15 ] [ سارا ] [ ]

تو

نمایش احساسات با عکس های زیبا

تو آنجـــا . . . من اینجــــا . . . همه راستـــــ می گفتند تو کـــجا من کـــجا !


برچسب‌ها: سری عکس های عاشقانه بسیار زیبا, عکس های عاشقانه, عکس رمانتیک, نمایش احساس با عکس, عاشقانه
[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 0:41 ] [ سارا ] [ ]

حواســــم

نمایش احساسات با عکس های زیبا

حواســــم را هرکـــجا که پــرت می کـــنم باز کـــنار تـــو می افتد ...


برچسب‌ها: سری عکس های عاشقانه بسیار زیبا, عکس های عاشقانه, عکس رمانتیک, نمایش احساس با عکس, عاشقانه
[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 0:38 ] [ سارا ] [ ]

این روزها

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 0:18 ] [ سارا ] [ ]